ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET

Możliwość odbycia zajęć teoretycznych przez Internet ( E – learning).