Materiały

Kursant w ramach szkolenia otrzymuje na własność materiały szkoleniowe : podręcznik   zawierającą aktualną bazę pytań teorytycznych.

 

Kodeks drogowy reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania do osób kierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Kodeks drogowy i jego przepisy stosują się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi.

  Kodeks (600,1 KiB)


Znaki i sygnały drogowe w Polsce – zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” znaki drogowe dzielą się na pionowe i poziome. Pionowe znaki to te, które umieszczane są w postaci pionowej tarczy (trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej) przy drodze albo nad drogą (niekiedy namalowane są na przydrożnych ścianach). Znaki poziome to takie, które namalowane są bezpośrednio na jezdni, zazwyczaj białą (czasem – żółtą) farbą odporną na ścieranie przez koła pojazdów. Polskie znaki drogowe na ogół są niemal identyczne ze znakami spotykanymi w innych krajach Europy; odróżniać je mogą od siebie szczegółowe rozwiązania dotyczące rozmiarów znaków, odcieni używanych kolorów albo kształtu symboli.

  Znaki (1,2 MiB)


  Obsługa Hyundai i20 (954,0 KiB)


  Poradnik kursanta (26,1 MiB)


  Podręcznik Zdajtesty PDF (2,8 MiB)